Doelstelling van Stichting "De Zien Blijft":

fotozwembad Op 24 mei 1991 is de Stichting per notarieŽle akte opgericht.

De doelstellingen zijn toen als volgt beschreven:

1. De stichting stelt zich ten doel aktie te voeren voor het behoud en het openhouden van het openluchtzwembad "De Zien" te Uitgeest en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettige middelen die kunnen leiden tot het bereiken van het gestelde doel.Alle gegevens op deze site zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor en er kunnen geen rechten worden ontleend aan fouten of onjuistheden in deze gegevens. Overneming van gegevens is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en verwijzing naar deze website.